Tech Zone (0)


EZVIZ,IMOU một thương hiệu cung cấp thiết bị an ninh, nhà thông minh toàn cầu - là công ty con của Hikvision và Dahua với sứ mệnh tạo ra một cuộc sống an toan, thông ninh và tiện lợi cho người dung thông qua các thiết bị thông minh, nền tảng dựa trên đám mây và công nghệ AI.
Ezviz trao quyền cho các đối tác chia sẻ các dịch vụ đám mây độc đáo và xây dựng một hệ sinh thái IoT phát triển mạnh.
0 sản phẩm